Norges Bank

Pressemelding

Norges Banks virkemidler i valutamarkedet

Norges Banks transaksjoner i valutamarkedet har etter 10. januar 1997 vært begrenset til regelmessige kjøp av valuta for om lag 3 milliarder kroner pr måned for Statens petroleumsfond, jf pressemelding av 20. februar 1997. I lys av utviklingen i valutamarkedet ser ikke Norges Bank lenger grunn til å opprettholde spesielle begrensninger på bruken av virkemidler i valutakursstyringen.

Eventuelle valutaintervensjoner vil normalt ha som siktemål å dempe kortsiktige svingninger i kronens verdi og vil derfor være av begrenset omfang.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 17. juni 1997 00:00