Norges Bank

Pressemelding

Kjøp av valuta til Statens Petroleumsfond

Norges Bank vil gjenoppta valutakjøpene for Statens Petroleumsfond. Etter Stortingets beslutning skal overskuddet på statsbudsjettet avsettes til Statens Petroleumsfond. Statens innskudd i Petroleumsfondet avleirer seg på en kronekonto i Norges Bank. Banken har til oppgave å veksle om kronebeløpet til valuta og plassere valutabeløpet i utlandet i henhold til de retningslinjer Finansdepartementet har fastlagt.

Overskuddet på statsbudsjettet for 1997 er i Salderingsproposisjonen anslått til 55,4 milliarder kroner. Norges Bank har fram til 10 januar i år kjøpt valuta for om lag 31 milliarder kroner, hvilket innebærer at det gjenstår kjøp av valuta for 24,4 milliarder kroner for overføring til Petroleumsfondet. I tillegg skal det kjøpes valuta tilsvarende 1,2 milliarder kroner for overføring til Statens Petroleumsforsikringsfond.

Det legges opp til regelmessige kjøp tilsvarende om lag 3 milliarder kroner pr måned utover i 1997, men Norges Bank vil justere valutakjøpene i lys av utviklingen i petroleumsinntektene.

Kjøpene må ses på bakgrunn av Norges Banks rolle som forvalter av Petroleumsfondet og kjøpene gjennomføres således ikke som intervensjoner i kurspåvirkningsøyemed.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 20. februar 1997 00:00