Norges Bank

Nyhet

IT-funksjonen løftes opp

Øystein Kruge blir IT-direktør og medlem av ledergruppen i Norges Bank.

IT-funksjonen i Norges Bank har de siste årene vært en del av avdeling for Markeder og IKT. Nå blir avdelingen delt i to, og IT-funksjonen løftes opp.

- Effektiv utnyttelse av teknologi er avgjørende for at sentralbanken skal lykkes med oppgavene sine. Med IT løftet opp som egen avdeling får IT-arbeidet økt oppmerksomhet fra sentralbankledelsen, og vi legger bedre til rette for samarbeid mellom IT og sentralbankens øvrige avdelinger og støttefunksjoner, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Øystein Kruge, som i dag er IKT-direktør i Norges Bank, er utnevnt til avdelingsdirektør for IT, og blir en del av sentralbankens ledergruppe.

Publisert 16. november 2022 10:00