Norges Bank

Nyhet

IMF med ny rapport om norsk finansiell sektor

Det internasjonale valutafondet (IMF) fortar med jevne mellomrom grundige analyser av det finansielle systemet i de viktigste landene (Financial Sector Assessment Program (FSAP)). Analysene fokuserer på aktuelle sårbarheter og på myndighetenes arbeid med å sikre finansiell stabilitet, herunder systemer for håndtering av finansielle kriser. IMF gjennomførte tilsvarende analyser av det finansielle systemet i Norge i 2005 og 2015.

Pressemelding og rapporter på IMFs nettsider

Pressemelding fra Finansdepartementet

Publisert 12. august 2020 09:00