Norges Bank

Nyhet

BIS etablerer nordisk innovasjonssenter

Den internasjonale oppgjørsbanken, BIS, har besluttet å etablere et BIS Innovation Hub Centre i Stockholm i samarbeid med sentralbankene i Danmark, Island, Sverige og Norge. Det nordiske innovasjonssenteret vil arbeide for å utdype analysen av teknologisk finansiell innovasjon med relevans for sentralbanker.

For å øke global rekkevidde og fremme internasjonalt samarbeid om innovativ finansiell teknologi mellom sentralbanker, etablerer BIS (Bank of International Settlements) fire nye innovasjonssentra i løpet av de neste to årene.

Det nordiske innovasjonssenteret vil fungere som et samlingspunkt for et nettverk av eksperter på innovasjon, for forskning på sentrale trender innen finansiell teknologi med relevans for sentralbanker, og for å fremme internasjonalt samarbeid for å styrke det globale finansielle systemet.

Innovasjonssenteret er lokalisert i Stockholm, og vil bidra til at Danmark, Island, Sverige og Norge forblir i tetsjiktet av forskning og utvikling innen digitale løsninger og analyse av finansteknologisk innovasjon. I følge BIS vil senteret tilby dybdekompetanse på mange områder av finansiell innovasjon som er relevant for sentralbanker.

Om BIS Innovation Hub Centres

I løpet av 2019 etablerte BIS Innovation Hub Centre i Hong Kong, Sveits og Singapore. BIS utvider nå nettverket og etablerer fire nye innovasjonssentra i samarbeid med Bank of Canada (Toronto), Bank of England (London), Eurosystemet (Frankfurt og Paris) og fire nordiske sentralbanker (Danmarks Nationalbank, sentralbanken på Island, Sveriges Riksbank og Norges Bank) i Stockholm. I tillegg vil BIS også inngå et strategisk partnerskap med Federal Reserve i New York.

Publisert 30. juni 2020 13:15