Norges Bank

Nyhet

Statens pensjonsfond utland: Beslutninger om utelukkelse og opphevelse

Norges Bank har besluttet å utelukke syv selskaper fra Statens pensjonsfond utland og oppheve to utelukkelser.  

Hovedstyret i Norges Bank har besluttet å utelukke selskapene Canadian Natural Resources Limited, Cenovus Energy Inc, Suncor Energy Inc, og Imperial Oil Limited etter en vurdering om at handlinger eller unnlatelser som på et aggregert selskapsnivå i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser, jf. Retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland  §3, bokstav d. Etikkrådet tilrådte å utelukke selskapene grunnet klimagassutslippene fra utvinning av olje til oljesand. Det er første gang dette kriteriet kommer til anvendelse.

I tillegg er selskapene ElSewedy Electric Co og Vale SA utelukket etter en vurdering av risiko for medvirkning til alvorlig miljøskade, jf. retningslinjenes §3, bokstav c. ElSewedy Electric Co ble anbefalt utelukket grunnet sin deltagelse i utbyggingen av et vannkraftprosjekt i Tanzania. Vale ble anbefalt utelukket som en følge av gjentagende dambrudd. 

Hovedstyret har også besluttet å utelukke selskapet Centrais Eletricas Brasileiras SA (Eletrobras) grunnet uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til grove eller systematiske menneskerettighetsbrudd, jf retningslinjenes §3, bokstav a. Selskapet ble anbefalt utelukket grunnet menneskerettighetsbrudd i forbindelse med utbyggingen av kraftverket Belo Monte i Brasil. 

Hovedstyrets beslutninger om utelukkelse ble tatt på bakgrunn av tilrådinger fra Etikkrådet. For flere av utelukkelsene som nå offentliggjøres har markedssituasjonen, herunder likviditet i enkeltaksjer, gjort at det har tatt lang tid å selge aksjene på en forsvarlig måte. Det forklarer enkelte lange tidsperioder mellom beslutningens tidspunkt, og offentliggjøring.

Beslutninger om opphevelse av utelukkelse

Norges Bank har besluttet å oppheve utelukkelsen av AECOM og Texwinca Holdings Ltd.

Hovedstyrets beslutning om å oppheve utelukkelsen av selskapene ble tatt på bakgrunn av en tilråding fra Etikkrådet, som jevnlig skal vurdere om grunnlaget for observasjon eller utelukkelse fortsatt er tilstede, jf. retningslinjenes § 5, femte ledd.

AECOM Ltd ble utelukket i 2018 på grunnlag av kjernevåpenproduksjon. Denne virksomheten har nå opphørt, og Etikkrådet har på denne bakgrunn anbefalt at det ikke lenger er grunnlag for å utelukke selskapet. Texwinca Holdings Ltd ble utelukket i 2019 på grunnlag av systematiske brudd på arbeidstakerrettigheter i fabrikker eid av et datterselskap. Etikkrådet har fått opplyst at datterselskapet er avviklet og de har på bakgrunn av denne informasjonen anbefalt at utelukkelsen oppheves. 

Hovedstyret i Norges Bank har ikke på selvstendig grunnlag vurdert alle enkeltheter i tilrådingene, men finner det tilstrekkelig godtgjort at kriteriene for utelukkelse og observasjon er oppfylt etter retningslinjene.

Oversikt over alle utelukkede selskaper (nbim.no)

Pressekontakt:

Marthe Skaar
Fungerende kommunikasjonssjef, Norges Bank Investment Management
Tlf.: +47 92617663

E-post: press@nbim.no

Publisert 13. mai 2020 00:01