Norges Bank

Nyhet

Statens pensjonsfond utland: Utelukkelse og observasjon av kullselskaper

Norges Bank har besluttet å utelukke fem selskaper fra Statens pensjonsfond utland og sette fire selskaper til observasjon etter en vurdering opp mot det produktbaserte kullkriteriet.

Hovedstyret i Norges Bank har besluttet å utelukke selskapene Sasol Ltd, RWE AG, Glencore PLC, AGL Energy Ltd og Anglo American PLC etter en vurdering opp mot det produktbaserte kullkriteriet, jf. Retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland §2 (2), bokstaver c og d.

Utelukkelsene er basert på de nye absolutte tersklene for kullselskaper som ble lagt inn i retningslinjene i fjor. Endringene trådte i kraft 1. september 2019. Det er første gang disse tersklene i kullkriteriet kommer til anvendelse.

Beslutninger om observasjon

Hovedstyret har også besluttet å sette selskapene BHP Group Ltd/BHP Group Plc, Vistra Energy Corp, Enel SpA og Uniper SE til observasjon etter en vurdering opp mot det produktbaserte kullkriteriet, jf retningslinjenes §2 (2), bokstaver c og 2.

I vurderingen opp mot det produktbaserte kullkriteriet skal det også legges vekt på fremoverskuende vurderinger, herunder av eventuelle planer som vil endre nivået på utvinning av eller kraftkapasiteten knyttet til termisk kull, redusere inntekts- eller virksomhetsandelen knyttet til termisk kull og/eller øke inntekts- eller virksomhetsandelen knyttet til fornybare energikilder.

Beslutning om utelukkelse og observasjon ble tatt av hovedstyret på bakgrunn av tilrådninger fra Norges Bank Investment Management. Hovedstyret finner at tilrådingene tilstrekkelig har godtgjort at selskapene kan utelukkes fra fondet og settes til observasjon.

For flere av utelukkelsene som nå offentliggjøres har markedssituasjonen, herunder likviditet i enkeltaksjer, gjort at det har tatt lang tid å selge aksjene på en forsvarlig måte. Det forklarer enkelte lange tidsperioder mellom beslutningens tidspunkt, og offentliggjøring.

Oversikt over alle utelukkede selskaper (nbim.no)

Pressekontakt:

Marthe Skaar
Fungerende kommunikasjonssjef, Norges Bank Investment Management
Tlf.: +47 92617663

E-post: press@nbim.no

Publisert 13. mai 2020 00:01