Norges Bank

Nyhet

Møte i Norges Banks representantskap

Norges Banks representantskap har mottatt svar fra hovedstyret på spørsmål representantskapet har stilt i tilknytning til ansettelse av ny daglig leder for NBIM, ansettelsesutvalgets retningslinjer og Norges Banks etiske retningslinjer.

Behandlingen av svarbrevet ble påbegynt i møte i representantskapet onsdag 6. mai og fortsetter i møte mandag 11. mai.

Publisert 8. mai 2020 12:40