Norges Bank

Nyhet

Sentralbanksjefen vil gi en redegjørelse til representantskapet

Norges Banks representantskap avholder ekstraordinært møte onsdag 22. april kl. 10.00. Møtet holdes digitalt. 

Saken som behandles er prosess for ansettelse av ny daglig leder i NBIM. Sentralbanksjefen gir en redegjørelse.

Publisert 21. april 2020 12:10