Norges Bank

Nyhet

Planlagt rentemøte avlyst

Norges Bank offentliggjorde fredag 13. mars beslutningen om å senke styringsrenten med 0,50 prosentenheter til 1,00 prosent. Beslutningen kom etter et ekstraordinært møte i Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet torsdag ettermiddag.

Forskyvingen av rentebeslutningen innebærer at det planlagte rentemøtet i komiteen 18. mars utgår, og det samme gjelder den planlagte pressekonferansen dagen etter.

Det er også besluttet at offentliggjøringen av den neste planlagte rentebeslutningen 7. mai 2020 vil bli etterfulgt av en pressekonferanse der sentralbankledelsen vil utdype vurderingene som Norges Bank har lagt til grunn.

Norges Bank minner samtidig om at komiteen kan tre sammen på kort varsel og beslutte nye tiltak dersom situasjonen tilsier det.

Publisert 13. mars 2020 15:40