Norges Bank

Nyhet

Beslutning om opphevelse av observasjon

Norges Bank har besluttet å oppheve observasjonen av Petroleo Brasileiro SA (Petrobras).

Hovedstyrets beslutning om å oppheve observasjonen av Petrobras ble tatt på bakgrunn av en tilråding fra Etikkrådet, som jevnlig skal vurdere om grunnlaget for observasjon eller utelukkelse fortsatt er tilstede, jf. Retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 5, femte ledd.

Petrobras ble satt til observasjon i 2016 grunnet risiko for at selskapet var ansvarlig for grov korrupsjon. Etikkrådet mener at risikoen for korrupsjon nå er redusert. Denne vurderingen bygger blant annet på rettsforliket med amerikanske myndigheter som bekrefter at Petrobras har gjennomført omfattende utbedringstiltak siden etterforskningen startet i 2014. Etikkrådet har på bakgrunn av denne informasjonen anbefalt banken at observasjonen oppheves.

Etikkrådets tilråding om opphevelse av observasjon
Oversikt over alle utelukkede selskaper

For mer informasjon, kontakt:

Runar Malkenes, 
Kommunikasjonsdirektør, Norges Bank
Tlf: 952 14 283

Publisert 3. desember 2019 10:00