Norges Bank

Nyhet

Statens pensjonsfond utland: Utvidet informasjon om avkastning og risiko

Norges Bank Investment Management har i dag publisert utvidet informasjon om avkastning og risiko i Statens pensjonsfond utland.

Hensikten med publikasjonen er å gi en bred og samlet oversikt over fondets avkastning og risiko, i hovedsak for aksje- og renteinvesteringene.

Publikasjonen presenterer våre investeringsstrategier og inkluderer avkastning, risikoestimater og kostnader for hver enkelt. Publikasjonen inneholder i år også en seksjon om konsekvenser knyttet til endringer i korrelasjonen mellom aktiva, samt om risikokarakteristikker for aksjer over ulike tidsperioder. Med en strategisk aksjeandel på 70 prosent vil variabler som sammensetningen av land og sektorer innen aksjer ha økende betydning for fondets risikokarekteristikker på lang sikt.

I denne publikasjonen skiller vi mellom faktisk og relativ risiko. Vi presenterer også risikojusteringer ved bruk av ulike beregninger. Disse beregningene er ikke ment som en konkluderende evaluering, men å gi bredere innsikt i resultatene.

Publikasjonen er kun tilgjengelig på engelsk.

Gå til publikasjonen Return and risk 2018

Pressekontakter:

Thomas Sevang, Kommunikasjonssjef
Tlf: +47 926 01 756 / +47 24 07 32 76

Marthe Skaar, Presseansvarlig
Tlf: + 47 926 17 663 / +47 24 07 35 61

E-post: press@nbim.no

Publisert 20. mars 2019 10:00