Norges Bank

Nyhet

Ny strategi for eiendomsforvaltning

I brev til Finansdepartementet orienterer Norges Bank om arbeidet med bankens strategi for eiendomsinvesteringer i Statens pensjonsfond utland. Hovedstyret vedtok hovedpunktene i en ny strategi for eiendomsforvaltningen. Det siktes mot en eiendomsportefølje i størrelsesorden 3 – 5 prosent. Eiendomsporteføljen skal bestå av både noterte og unoterte eiendomsinvesteringer, og det skal ikke være noen særskilt grense for andelen notert eiendom. Porteføljen skal være godt diversifisert, og strategien skal være enkel, med vekt på kostnadseffektivitet og investeringer som krever begrenset med ressurser. Det skal være fleksibilitet til å utnytte særskilte investeringsmuligheter som kan oppstå i det unoterte eiendomsmarkedet.

«Med en begrenset portefølje i unotert eiendom og et forsterket ønske om å se notert og unotert eiendom i sammenheng, ser ikke hovedstyret det lenger som hensiktsmessig å ha en separat organisering av unotert eiendom» heter det i brevet.

Hovedstyret har derfor vedtatt å avvikle NBREM som en egen organisatorisk enhet. Eiendomsorganisasjonen i NBREM integreres i NBIM og det tas sikte på å iverksette en ny organisasjonsmodell for NBIM fra 1. april 2019.

Publisert 7. februar 2019 16:30