Norges Bank

Rapport: Finansiell stabilitet 2024 - andre halvår

Kalender

I rapporten Finansiell stabilitet vurderer Norges Bank risiko og sårbarheter i det finansielle systemet. Rapporten og beslutning om krav til motsyklisk kapitalbuffer publiseres 27. november kl 9.00.

onsdag 27. november 2024 kl. 09:00