Norges Bank

Rapport om Finansiell stabilitet 2024 - 2. halvår

Kalender

I rapporten Finansiell stabilitet vurderer Norges Bank risiko og sårbarheter i det finansielle systemet.

onsdag 13. november 2024 kl. 09:00

Beslutning om krav til motsyklisk kapitalbuffer vil publiseres samtidig.