Norges Bank

Rentebeslutning

Rentemøter

Offentliggjøring av rentebeslutning.

torsdag 15. august 2024 kl. 10:00

Beslutning om krav til motsyklisk kapitalbuffer vil publiseres samtidig.

Se også tidligere rentemøter