Norges Bank

Forventningsundersøkelse 2. kvartal 2024

Kalender

torsdag 16. mai 2024 kl. 10:00

Se tidligere utgaver av Forventningsundersøkelsen