Norges Bank

Finansiell Infrastruktur 2024

Kalender

Rapporten Finansiell Infrastruktur 2024 publiseres på Norges Banks nettside og presenteres av visesentralbanksjef Pål Longva på pressekonferanse.

onsdag 5. juni 2024 kl. 09:00