Norges Bank

Årstalen Figur 14

Merknad: Oppbyggingen av petroleumsfondet avhenger ikke bare av oljeprisen, men også av den budsjettpolitikken som vil bli ført de neste årene. Med en oljepris på 90 kroner fatet og en ekstra svekkelse i statsfinansene tilsvarende en halv prosent av BNP hvert av de neste ti årene, vil petroleumsfondet være tomt om 18 år.

Publisert 15. desember 2004 10:58