Norges Bank

Årstalen Figur 11

Gjennomsnittlig årslønnsvekst i lokal valuta

Publisert 15. desember 2004 10:58