Norges Bank

Brev

Høringssvar – antall terminer for betaling av petroleumsskatt

Norges Banks brev av 30. mai 2024 til Finansdepartementet.

Vi viser til brev fra Finansdepartementets av 29. april om forslag av økning i antall terminer for betaling av petroleumsskatt.

Finansdepartementet foreslår å øke antall terminer for betaling av petroleumsskatt fra seks til ti, samt å fordele tilleggsbetalingene over flere terminer. Flere terminer vil føre til at hver termininnbetaling av petroleumsskatt blir mindre. Det vil bidra til å redusere svingningene i strukturell likviditet, særlig hvis petroleumsprisene over tid er på høye nivåer. Videre vil fordeling av tilleggsbetalingene over flere terminer redusere sannsynligheten for at en enkeltinnbetaling blir svært stor.

Norges Bank støtter forslagene til Finansdepartementet. Mindre svingninger og redusert sannsynlighet for brå fall i strukturell likviditet vil være positivt for Norges Banks måloppnåelse i likviditetspolitikken og bidrar til å styrke gjennomslaget fra styringsrenten til korte pengemarkedsrenter.

Med hilsen

Gaute Langeland
Avdelingsdirektør

Ketil Johan Rakkestad
Direktør

Publisert 31. mai 2024 13:45