Norges Bank

Brev

Høring: Beregning og publisering av avkastningsindeks og gjennomsnitt for Nowa

Norges Banks brev av 14. september 2020 til Arbeidsgruppen for alternative referanserenter i norske kroner (ARR).

Publisert 14. september 2020 12:00
Publisert 14. september 2020 12:00