Norges Bank

Brev

Europakommisjonens fornyede strategi for bærekraftig finans – innspill til norsk posisjon

Norges Banks brev av 15. juni 2020 til Finansdepartementet.

Det vises til brev fra Finansdepartementet av 21. april 2020, der departementet ber om Norges Banks innspill innen 15. juni 2020 til Europakommisjonens fornyede strategi for bærekraftig finans.

Vedlagt er Norges Banks innspill til en overordnet norsk posisjon sett fra sentralbankens perspektiv og til utvalgte spørsmål i Kommisjonens høringsdokument som er av særlig relevans for banken.

Med vennlig hilsen

Ida Wolden Bache 

Audun Grønn

Publisert 17. juni 2020 09:00
Publisert 17. juni 2020 09:00