Norges Bank

Brev

Høring om egen pensjonskonto mv.

Norges Banks brev av 12. februar 2018 til Finansdepartementet

Vi viser til Finansdepartementets brev av 21. november 2017 med forslag til endringer i innskuddspensjonsloven som åpner for at arbeidstaker kan samle sin pensjonskapital på én pensjonskonto (egen pensjonskonto). I brevet foreslås det også å oppheve regelen i innskuddspensjonsloven om at arbeidstaker må ha vært ansatt i minst 12 måneder for å ha krav på opptjent pensjonskapital.

Av høringsnotatet fremgår det at samling av pensjonskapital på en konto kan føre til mer effektiv forvaltning og gi arbeidstaker bedre oversikt over egen pensjonsopptjening. I notatet anføres det videre at argumentene om praktiske og kostnadsmessige forhold som begrunner 12-månedersregelen, har blitt svekket over tid. Opphevingen av 12-månedersregelen kan motvirke innlåsingseffekter og bidra til bedre pensjonsopptjening ved jobbskifter.

Norges Bank vektlegger at forslagene muliggjør mer effektiv forvaltning og bedre oversikt over pensjonssparingen og støtter på denne bakgrunn forslagene i høringsnotatet.

Med hilsen

Torbjørn Hægeland
Direktør

Kjell Bjørn Nordal
Spesialrådgiver

 

Publisert 12. februar 2018 16:10