Norges Bank

Brev

Investeringsstrategien for Statens pensjonsfond utland

Norges Banks brev av 14. november 2017 til Finansdepartementet

Norges Bank foreslår i brev til Finansdepartementet i at olje- og gassaksjer tas ut av referanseindeksen for fondet. Norges Bank mener dette vil redusere sårbarheten i statens formue for et varig fall i oljeprisene.

Se pressemelding

Publisert 16. november 2017 16:50
Publisert 16. november 2017 16:50