Norges Bank

Brev

Høring - forskrifter om lenke til Finansportalen for verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond

Norges Banks brev av 31. juli 2017 til Finansdepartementet

Vi viser til departementets høringsbrev av 5. april 2017 vedlagt Finanstilsynets forslag til forskrifter som pålegger verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond som tilbyr tjenester knyttet til produkter det informeres om på Finansportalen.no, å opprette lenke til portalen på sine nettsteder.

Norges Bank støtter forslaget og har for øvrig ingen merknader.

Med hilsen

Torbjørn Hægeland
Direktør

Sindre Weme
Direktør

 

Publisert 1. august 2017 10:00