Norges Bank

Brev

Høring - forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning - kortsiktige låneopptak

Norges Banks brev av 25. august 2016 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev av 11. mai 2016 om forslag til endringer i forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning med formål å få tydeligere frem ansvaret som kommunene har for å vurdere risikoen knyttet til deres kortsiktige låneopptak og for at denne risikoen blir synliggjort for kommunestyret gjennom utvidede rapporteringskrav.

Norges Bank støtter forslaget og har for øvrig ingen merknader.

Med hilsen

Sindre Weme
Direktør

Kari Olsen
Rådgiver

 

Publisert 26. august 2016 09:50