Norges Bank

Brev

Høring - Avgift til Bankenes sikringsfond ved uttreden av sikringsordningen

Norges Banks brev av 10. august 2016 til Finansdepartementet

Vi viser til Finansdepartementets brev av 16. juni 2016 vedlagt høringsnotat og utkast til forskriftsendring, der det foreslås at det for medlemmer som trer ut av sikringsfondet i løpet av året skal foretas et forholdsmessig fradrag i avgiften for den del av året medlemmet ikke har vært medlem av sikringsfondet.

Norges Bank støtter forslaget og har forøvrig ingen merknader.

 

Med hilsen

Torbjørn Hægeland
Direktør

Kari Olsen
Rådgiver

 

Publisert 12. august 2016 13:10