Norges Bank

Brev

Høring – Endringer i offentleglova – viderebruk av offentlig informasjon og gjennomføring av EUs endringsdirektiv til viderebruksdirektivet (2013/37/EU)

Norges Banks brev av 3. desember 2014 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Vi viser til Kommunaldepartementets epost 13. oktober 2014 vedlagt høringsbrev og høringsnotat, der det foreslås endringer i offentleglova med forskrifter med bakgrunn i EUs endringsdirektiv til direktivet om viderebruk av offentlig sektors informasjon (2013/37/EU).

Norges Bank ønsker ut fra saksområdet ikke å avgi høringsuttalelse.

 

Med hilsen

Sindre Weme
Direktør

Ylva Søvik
Ass. direktør

 

Publisert 3. desember 2014 12:30