Norges Bank

Brev

Høring – utkast til regler om systemviktige finansinstitusjoner

Norges Banks brev av 3. februar 2014 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 11. november 2013 med forslag til forskrift om systemviktige finansinstitusjoner og verdipapirforetak.

Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet utarbeidet høringsnotatet og utkastet til forskrift i samarbeid med Norges Bank. Bankens vurderinger fremgår av Finanstilsynets oversendelsesbrev til Finansdepartementet datert 4. november 2013 og er også gjengitt i departementets høringsbrev datert 11. november 2013.

 

Med hilsen

Amund Holmsen

Sindre Weme

Publisert 3. februar 2014 14:00