Norges Bank

Brev

Høring – lov- og forskriftsendringer i forbindelse med bestemmelser om redusert oppbevaringstid for regnskapsdokumentasjon

Norges Banks brev av 29. august 2014 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets epost 25. juni 2014 vedlagt høringsbrev og høringsnotat om ikraftsetting av endringer i oppbevaringstiden for primærdokumentasjon.

Norges Bank ønsker ut fra saksområdet ikke å avgi høringsuttalelse.

Med hilsen

Sindre Weme
Direktør

Ylva Søvik
Assisterende direktør

 

Publisert 2. september 2014 15:30