Norges Bank

Brev

Høring om endringer i klimakvoteforskriften

Norges Banks brev av 29. august 2014 til Miljødirektoratet.

Vi viser Miljødirektoratets epost 1. juli 2014 vedlagt høringsnotat med forslag til endringer i klimakvoteforskriften for å gjennomføre seks forordninger og en kommisjonsbeslutning som utdyper EUs kvotedirektiv.

Norges Bank ønsker ut fra saksområdet ikke å avgi høringsuttalelse

Med hilsen

Sindre Weme
Direktør

Ylva Søvik
Assisterende direktør

 

Publisert 2. september 2014 15:30