Norges Bank

Brev

Høring - forskrift om elektronisk kommunikasjon med ligningsmyndighetene - digital kommunikasjon som hovedregel

Norges Banks brev av 28. mars 2014 til Finansdepartementet.

Vi viser til Deres brev av 10. februar 2014 vedlagt forslag til ny forskrift om elektronisk kommunikasjon med ligningsmyndighetene.

Norges Bank ønsker ikke å avgi høringsuttalelse.

 

Med vennlig hilsen

Sindre Weme

Ylva Søvik

Publisert 31. mars 2014 15:45