Norges Bank

Brev

Høring – innstramminger i reglene om offentlige skattelister

Norges Banks brev av 25. februar 2014 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets brev av 24. januar 2014 vedlagt høringsnotat med forslag til endringer i reglene om offentlige skattelister.

Norges Bank ønsker ut fra saksområdet ikke å avgi høringsuttalelse.

 

Med hilsen

Sindre Weme

Ylva Søvik

Publisert 25. februar 2014 15:00