Norges Bank

Brev

Høring – forslag å utvide a-opplysningslovens virkeområde til å omfatte Svalbard og Jan Mayen og bilandene

Norges Banks brev av 23. april 2014 til Skattedirektoratet.

Vi viser til Deres brev av 28. mars 2014 om å utvide a-opplysningslovens virkeområde (lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold mm.) til å omfatte Svalbard, Jan Mayen og bilandene.

Norges Bank ønsker ut fra saksområdet ikke å avgi høringsuttalelse.

 

Med vennlig hilsen

Sindre Weme

Ylva Søvik

Publisert 24. april 2014 15:10