Norges Bank

Brev

Høring - forskrifter til tjenestepensjonsloven og om utbetalingsprofil

Norges Banks brev av 20. mai 2014 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 24. mars 2014 med forslag til forskrifter til ny tjenestepensjonslov, herunder utkast til nærmere regler om beregning og utbetaling av alderspensjon (utbetalingsprofil).

Norges Bank ønsker ut fra saksområdet ikke å avgi høringsuttalelse.

 

Med vennlig hilsen

Sindre Weme

Ylva Søvik

Publisert 20. mai 2014 14:50