Norges Bank

Brev

Høring – utkast til forskrift om kapitalbufferkrav

Norges Banks brev av 20. januar 2014 til Finansdepartementet

Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 11. november 2013 med forslag til forskrift om kapitalbufferkrav.

Norges Bank støtter forskriftsforslaget.

Kapitalbufferkravene er nært knyttet opp til andre kapitalkrav. Kapitalkrav og kapitalbufferkrav bør derfor samles i samme forskrift.

 

Med hilsen

Amund Holmsen

Sindre Weme

Publisert 20. januar 2014 15:30