Norges Bank

Brev

Tilbudet av referanserenter i Norge

Norges Banks brev av 26. mai 2014 til Finanstilsynet.

I brev av 30. august 2013 ber Finansdepartementet om at Finanstilsynet – i samråd med Norges Bank og med innspill fra blant annet finansnæringen – utreder tilbudet av referanserenter i Norge. Norges Bank og Finanstilsynet har blitt enige om at Norges Bank påtar seg hovedansvaret for dette. I brev fra Norges Bank til Finanstilsynet 26. mai 2014 drøftes alternative referanserenter i Norge og svakheter ved hvordan den norske referanserenten Nibor fastsettes.

Brev til Finanstilsynet

Publisert 2. juni 2014 09:50