Norges Bank

Brev

Høring – NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Norges Banks brev av 17. januar 2014 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets brev av 5. desember 2013 vedrørende utkast til nye lovregler om uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger.

Norges Bank ønsker ut fra saksområdet ikke å avgi høringsuttalelse.

 

Med hilsen

Amund Holmsen

Sindre Weme

Publisert 20. januar 2014 09:30