Norges Bank

Brev

Høring – ikrafttredelse av regler om fripoliser med investeringsvalg

Norges Banks brev av 17. januar 2014 til Finansdepartementet

Vi viser til Finansdepartementets brev av 25. november 2013 vedrørende oppreservering av fripoliser til nytt dødelighetsgrunnlag før konvertering til investeringsvalg og pensjonsinnretningenes opplysningsplikt ved konvertering.

Norges Bank ønsker ut fra saksområdet ikke å avgi høringsuttalelse.

 

Med hilsen

Amund Holmsen

Sindre Weme

Publisert 20. januar 2014 09:30