Norges Bank

Brev

Høring – Taushetsplikt for opplysninger i aksjonærregisteret

Norges Banks brev av 12. mars 2014 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets brev av 3. februar 2014 vedlagt høringsnotat med forslag til endringer i ligningsloven § 5-7 om taushetsplikt for opplysninger i aksjonærregisteret.

Norges Bank ønsker ut fra saksområdet ikke å avgi høringsuttalelse.

 

Med vennlig hilsen

Sindre Weme

Ylva Søvik

Publisert 13. mars 2014 16:10