Norges Bank

Brev

Høring - Maksimal beregningsrente i livsforsikring etter 1. januar 2015

Norges Banks brev av 12. juni 2014 til Finanstilsynet.

Vi viser til Finanstilsynets brev av 27. mai 2014, der Finanstilsynet ber om synspunkter på følgende forslag:

Høyeste tillatte beregningsrente som norske livsforsikringsselskaper og pensjonskasser kan anvende for nye livsforsikringskontrakter og ved beregning av premier og tilhørende forsikringsmessige avsetninger for ny pensjonsopptjening for kollektive rente- og pensjonsforsikringer, skal være 2,0 prosent fra 1. januar 2015.

Norges Bank er enig i Finanstilsynets vurderinger og støtter forslaget om å redusere maksimal beregningsrente fra 2,5 til 2,0 prosent fra 1. januar 2015. Vi viser for øvrig til våre brev til Finanstilsynet 18. juni 2012 og 21. mai 2013.

 

Med vennlig hilsen

Sindre Weme

Ylva Søvik

Publisert 13. juni 2014 09:00