Norges Bank

Brev

Høring - forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 mv

Norges Banks brev av 1. september 2014 til Justisdepartementet.

Vi viser til Justisdepartementets epost 17. juni 2014 vedlagt høringsnotat om forslag til ikraftsetting av straffeloven 2005 mv.

Norges Bank ønsker ut fra saksområdet ikke å avgi høringsuttalelse.

Med hilsen

Sindre Weme
Direktør

Ylva Søvik
Assisterende direktør

 

Publisert 2. september 2014 15:35