Norges Bank

Brev

Høring – endringer i forskrift om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger

Norges Banks brev av 4. februar 2013 til Olje- og energidepartementet

Vi viser til Olje- og energidepartementets brev av 15. januar 2013 med forslag til endringer i forskrift 20. desember 2002 nr. 1724 om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger.

Vi vil med dette meddele at Norges Bank ikke ønsker å uttale seg om høringsforslaget.

 

Med hilsen

Sindre Weme

Ylva Søvik

Publisert 7. februar 2013 13:30