Norges Bank

Brev

Høring - endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Oslo ABM

Norges Banks brev av 4. april 2013 til Oslo Børs ASA.

Vi viser til brev av 5. mars 2013 fra Oslo Børs ASA med forslag om endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Oslo ABM.

Vi vil med dette meddele at Norges Bank ikke ønsker å uttale seg om høringsforslaget.

 

Med hilsen

Olav Bø

Ketil Johan Rakkestad

Publisert 5. april 2013 09:15