Norges Bank

Brev

Høring - beregningsgrunnlag for kapitalkrav

Norges Banks brev av 31. mai 2013 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 22. mars 2013 med forslag til justeringer i metoden som de største bankene i Norge benytter til å beregne risikovekter for boliglån.

Publisert 31. mai 2013 14:00