Norges Bank

Brev

Høring – forslag til endringer i husleieloven

Norges Banks brev av 31. juli til Kommunaldepartementet.

Vi viser til Kommunaldepartementets brev av 19. juni 2013 med forslag til endringer i husleieloven om brudd på offentligrettslige kvalitetskrav til utleieobjekter, økt minstetid for tidsbestemte husleiekontrakter fra tre til fem år og en presisering i bestemmelsen om garantiavtaler.

Vi vil med dette meddele at Norges Bank ikke ønsker å uttale seg om høringsforslaget.

 

Med hilsen

Sindre Weme

Ylva Søvik

Publisert 2. august 2013 14:05