Norges Bank

Brev

Høring – lovfesting av rett til behandling av sensitive personopplysninger ifm. autorisasjonsordning for ansatte i verdipapirforetak

Norges Banks brev av 30. juli 2013 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets epost og brev av 26. juni 2013 vedlagt høringsnotat med utkast til ny § 9-28 i verdipapirhandelloven om behandling av sensitive personopplysninger ifm. autorisasjonsordninger for ansatte i verdipapirforetak.

Vi vil med dette meddele at Norges Bank ikke ønsker å uttale seg om høringsforslaget.

 

Med hilsen

Sindre Weme

Ylva Søvik

Publisert 30. juli 2013 15:30