Norges Bank

Brev

Høring – forslag til forskrift om prioritet i mobilnett

Norges Banks brev av 3. april 2013 til Post- og teletilsynet.

Vi viser til Post- og teletilsynets høringsbrev av 5. mars 2013 med forslag til forskrift om prioritet i mobilnett.

Vi vil med dette meddele at Norges Bank ikke ønsker å uttale seg om høringsforslaget.

 

Med hilsen

Sindre Weme

Ylva Søvik

Publisert 5. april 2013 09:15