Norges Bank

Brev

Høring – forslag til endringer i eiendomsmeglingsforskriften om krav til sikkerhetsstillelse, mv.

Norges Banks brev av 29. juli 2013 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets brev av 6. mai 2013 vedlagt høringsnotat med forslag til endringer i eiendomsmeglingsforskriften av 23. november 2007. Det foreslås blant annet å øke kravet til sikkerhetstillelse for eiendomsmeglingsvirksomhet fra 30 millioner kroner til 50 millioner kroner.

Vi vil med dette meddele at Norges Bank ikke ønsker å uttale seg om høringsforslaget.

 

Med hilsen

Sindre Weme

Ylva Søvik

Publisert 29. juli 2013 16:00